Εργα - Καταστήματα Καταστήματα Light Engineering  Moda Light 2010-2011 c(110901.1) Κομμωτήριο - Αθήνα Κατάστημα  - Αθήνα Public - Κύπρος Notos Galleries - Θεσσαλονίκη Κατάστημα - Ρέθυμνο Κατάστημα - Αθήνα Κατάστημα - Αθήνα Εμπορικό Cosmopolis - Αθήνα Observatory - Αθήνα Public - Αθήνα Ιατρικό Κέντρο - Αθήνα Tommy Hilfiger - Αθήνα Tommy Hilfiger - Θεσσαλονίκη Toyota - Ρέθυμνο